ENERGITERMINALER

Terminaler for registrering av energiforbruk med fjernkontroll til energiselskaper. 4, 8 og nx8 innganger for S0, RS 485, analoge innganger, styreutganger og sentralsoftware. Tilleggsutstyr S01-2 for impulsutganger. Utviklet og produseres for Kamstrup AS Oslo. Kontakt www.kamstrup.no for mer informasjon.

 

FJERNSTYRING AV GATELYS / ENERGI

Neutron har tre egne systemløsninger for dette. NeuSwitch 1 er et GSM-system med styring fra PC hvor mottagere plasseres i kart. NeuSwitch 2 er et enklere GSM-system uten bruk av PC med all styring fra mobiltelefon. RadioSwitch med RadioControl styres fra PC og bruker egne radiosendere eller operatør.

ALARMTERMINALER

Neutron har utviklet flere systemer for alarm og med overføring til mottagere med GSM og vanlige (analoge) telefonlinjer. Bruksområder er Tyveri, brann og teknisk alarm, brann og temperaturovervåking innen landbruket, overvåkning innen kontorbygg og industri og Ring-hytta-varm løsning.

UTVIKLING OG AVANSERT HARDWARE

Neutron produserer flere typer kretskort og løsninger for GSMtilpasningskortoverspenningsvernrelekort osv. Eksempler er Uniall hovedkort for rackmontasje, GSM-kort, motherboard, Entropia og LuxSave-systemer. Vi utvikler også hardware for kunder som gjør egen software.